Pınar İskender UYSAL, Havva ŞAHİN KAVAKLI, Salim NESELİOGLU

Evaluation of the thiol disulfide homeostasis in patients with traumatic hemorrhagic shock

Travmatik hemorajik şokta olan hastalarda tiyol disülfid homeostazisinin değerlendirilmesi

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi

2021 -Cilt: 27 - Sayı: 5

516-525

312