Yeliz BOLAT

ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STRATEJİLERİ TERCİHLERİ VE ÖĞRENME SORUNLARI

GIFTED STUDENTS’ LEARNING STRATEGY PREFERENCES AND THEIR LEARNING PROBLEMS

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

2022 -Cilt: 21 - Sayı: 81

117-134

üstün zekalılar, öğrenme statejileri, sosyal bilgiler

Gifted students, learning strategies, social studies

62