Nur Gülümser İLKER

“SANA KRALİÇEYMİŞSİN GİBİ DAVRANACAĞIM” KARA ROMANINDA BİREY’İN TOPLUMSAL CİNSİYET VE SUÇ AÇISINDAN ONTOLOJİK OLARAK DÜŞÜNÜLMESİ

An Ontological Approach towards Individual in the Black Novel “Te trataré como a una reina” in the Context of Social Gender and Crime

Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi

2019 -Sayı: 4

81-100

Ordu, Vesayet, Darbe, demokratikleşme

Ordu, Vesayet, Darbe, demokratikleşme

135