Abdulkadir ÇEKİN, Mustafa GÖREN

Dil Bilimi ve Kelime Semantiğinde Bazı Türkçe Kelimelerin Çeşitli Anlam Değişmeleri

Connotation Differentiation of Some Turkish Words in Semantics and Linguistics

21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

2014 -Cilt: 2 - Sayı: 4

94-103

Dil, dil bilim, anlam bilim, semantik, metin analizi

Language, linguistics, hermeneutics, semantics, text analysis

91