Berna AYAZ

Kan Bağı ve Evlilik Dışı Akrabalık İlişkilerinde Hediyeleşme: Balıkesir Örneği

Giving Gift The Kinships Except For Blood And Marriage Kinships: Example Of Balikesir

21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

2014 -Cilt: 3 - Sayı: 7

100-107

Hediye, değişim, akrabalık, Balıkesir

Gift, changes, kinship, Balikesir

61