Mehmet YILMAZ

Okul Yöneticilerinin Yönetim Tarzlarının SosyoDemografik Faktörleri Bağlamında İncelenmesi: Kadın Yöneticiler Üzerinde Bir Araştırma

21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

2016 -Cilt: 5 - Sayı: 15

293-314

Okul Yöneticisi, Kadın Yönetici, Yönetim Tarzı, Sosyo-Demografik Faktör

63