Anıl AKBIYIKLI, Olca SÜRGEVİL

Lider Üye Etkileşiminin Sporcu Performansı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

A Research to Determine the Effect of Leader Member Exchange on Athletes’ Performance

Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi

2020 -Cilt: 2 - Sayı: 2

58-66

lider, üye, etkileşim, sporcu, performans

leader, member, exchange, athlete, performance

30