Abdulsattar ELHAJHAMED

Arap ve Türk Romanlarında İbn Arabî: Cebel Kâf Adlı Roman ile Endülüslü Zidyar Adlı Roman Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Ibn Arabi in Arabic and Turkish Novels: A Comparative Study Between Jabal Qaf and Zidyar Al Andalusi

Şarkiyat Mecmuası

2019 -Sayı: 34

1-15

Ortaçağ, Tacirler, Ticaret, Memlukler, Akdeniz

Medieval, Merchants, Trade, Mamluks, Mediterranean

21