Aslıhan KILINÇ

OSMANLI İSTİHBARATI KARAKOL CEMİYETİ’NDE KOD ADI KULLANIMINA ÖRNEKLER: “NUH/MUSTAFA KEMAL PAŞA, MUSA/ ALİ FUAT CEBESOY, İSA/ MİRALAY ŞEVKET BEY, CENGİZ/KARA VASIF”

Tarih Araştırmaları Dergisi

2021 -Cilt: 40 - Sayı: 70

252-275

Osmanlı'da İstihbarat, Teşkilat-ı Mahsusa, Karakol Cemiyeti, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Nuh Bey

53