Ahmet KORKMAZ, Kazım PAYDAŞ

YAHYA B. ABDULLATİF KAZVÎNÎ’NİN LÜBBÜ’T-TEVÂRÎH ADLI ESERİNE GÖRE KARA-KOYUNLU DEVLETİ TARİHİ

Tarih Araştırmaları Dergisi

2021 -Cilt: 40 - Sayı: 70

129-147

Yahya b. Abdullatif Kazvînî, Lübbü't-Tevârîh, Kara-Koyunlular

41

Benzer Makaleler

Televizyonun arabesk müziğin soylulaşmasındaki rolü

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi

Ersoy Soydan

Sığırların leptospirozisinden serum sialik asit ve lipid- bağlı sialik asit düzeyleri üzerine araştırma

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İHSAN KELEŞ, ALİ ERTEKİN, MEHMET KARACA, SUAT EKİN, HASAN ALTAN AKKAN

Seasonal Changes in Proximate Composition and Mineral-Heavy Metal Content of Pufferfish (Lagocephalus sceleratus) from Northeastern Mediterranean Sea

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

Ali RIZA KÖŞKER, Fatih ÖZOĞUL, Mustafa DURMUŞ, Yılmaz UÇAR, Yeşim ÖZOĞUL, Esmeray Boga, Deniz AYAS

Arazi örtüsü tespitinde bulanık mantık sınıflandırma: Ankara bölgesinde örnek uygulama

Harita Dergisi

Dijle BOYACI, Mustafa ERDOĞAN, FERRUH YILDIZ

An unusual case of multifocal motor neuropathy with cranial nerve involvement and hyperreflexia

Marmara Medical Journal

HANDE TÜRKER, Oytun BAYRAK, Levent GÜNGÖR, Murat SARICA, Musa ONAR

Penetrating injury of cranium: a case report

Ulusal Travma Dergisi

CÜNEYT TEMİZ, Ahmet Şükrü UMUR, CELAL BAĞDATOĞLU, Cumhur TOSUN, Mehmet SELÇUKİ

Use of the Potential Ecological Risk Index for Sediment Quality Assessment: A Case Study of Dam Lakes in the Thrace Part of the Marmara Region

Aquatic Sciences and Engineering

Cem TOKATLI

Küçük Menderes Nehri ölçüm ağı tasarımı ve su kalite değişkenlerinin irdelenmesi çalışması

Su Ürünleri Dergisi

Vildan GÜNDOĞDU, E. Yeşim ÖZKAN