Özge PARLAK, Gulsen DISLI

AKSARAY TARİHİ KENT MERKEZİNİN UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİNE ADAYLIĞI İÇİN BİR DENEME

A DRAFT FOR AKSARAY HISTORIC CENTER FOR UNESCO WORLD HERITAGE TENTATIVE LIST NOMINATION

TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi

2020-Sayı: 22

141-164

52