Tolga GÖNENÇ

TOPEX V28.1 gravite verilerinin denizler hariç ana kara genelinde kullanılabilirliği; Batı Anadolu örneği

Availability of TOPEX V28.1 gravity data across the continent excluding seas; A case study, Western Anatolia example.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

2021 -Cilt: 27 - Sayı: 6

766-774

Uydu gravite verileri, TOPEX, Güç spektrumu, Batı Anadolu, Euler

Satellite gravity data, TOPEX, Power spectrum, Western Anatolia, Euler

71