Ayşegül GÜNDOĞDU

VARLIĞIN ÖZÜ “TEPENİN ARDI”NDA EMİN ALPER'DEN BİR VAROL(AMA)MA ÖYKÜSÜ

The Essence of Existence in "Behind The Hill": A Story of (Non)Exisence by Emin Alper

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi

2019 -Cilt: 5 - Sayı: 1

27-52

Laura Mulvey, , feminist film teori, , hareketli imaj, , geç üslup, , kadın sineması

71