Alper ERÇETİNGÖZ

YAŞAMIN KIYISINDA FİLMİNDE MAĞDURİYETİN İMKANSIZLIĞI VE BİTMEYEN YAS: ZAMAN HER ŞEYİN İLACI OLABİLİR Mİ?

IMPOSSIBILITY OF VICTIMIZATION AND PERENNIAL MOURNING IN THE FILM MANCHESTER BY THE SEA: CAN TIME HEAL EVERYTHING?

sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi

2022 -Cilt: 13 - Sayı: 1

67-97

Mağduriyet, bitmeyen yas, imkânsız mağduriyet, Yaşamın Kıyısında

Victimization, perennial mourning, impossibility of victimization, Manchester by the Sea.

30

Benzer Makaleler

Kadınların Suç Korkuları Üzerine Nitel Bir Çalışma

Güvenlik Bilimleri Dergisi

Begüm ÇARDAK

Ergenlerin Öznel İyi Oluşlarının Yordayıcıları Olarak Akran Zorbalığı ve Akran Mağduriyeti

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Mustafa KILINÇ, Kıvanç UZUN

AKRAN ZORBALIĞI VE MAĞDURİYETİ, SİBER ZORBALIK, AHLAKİ UZAKLAŞMA VE EMPATİK İLGİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Metin KOCATÜRK, Tuğba TÜRK KURTÇA

Kaygı bozukluğu olan ergenlerde siber zorbalık ve siber mağduriyet: kontrollü bir çalışma

Cukurova Medical Journal

Fatih Hilmi ÇETİN, Halit Necmi UÇAR, Sevde Afife ERSOY, Kübra KILINÇ, Hasan Ali GÜLER, Serhat TÜRKOĞLU

Algılanan Ebeveyn İzlemesi, Siber Zorbalık ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkiler Ergenin Cinsiyetine Göre Farklılaşıyor mu?

Psikoloji Çalışmaları

Nilgün TÜRKİLERİ, Damla KARLIER SOYDAŞ, Zehra UÇANOK

Üniversite Öğrencilerinde Siber Zorbalık: Başa Çıkma Stratejileri, Değer Yönelimleri ve Akademik Başarılarıyla İlişkileri

Gençlik Araştırmaları Dergisi

Şeyma RODOP, Sümeyye YILDIRIM, Pelin DİKMEN YİLDİZ, Aslı GÜRTUNCA HANİF

SUÇ KORKUSU: NEDENLERİ, SONUÇLARI VE GÜVENLİK POLİTİKALARI İKLİŞKİSİ

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Osman DOLU, Şener ULUDAĞ, Cemil DOĞUTAŞ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBA/SİBER KURBAN YAŞANTILARI

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Hasibe ÖZER