İlyas TOPSAKAL, Mecnun YILMAZ

Bağımsızlığa Adanmış Bir Hayat: Küçüm Han

A Life Dedicated to Independence: Kuchum Khan

Tarih Dergisi

2021 -Sayı: 75

17-31

Sibirya, Küçüm Han, Bağımsızlık, Stroganovlar, Kozaklar

Siberia, Kuchum Khan, Independence, Stroganovs, Cossacks

30