Zeynep AKARSLAN

Azerbaycan’ın Bağımsızlık Tarihinde Sosyalist Bir İsim: Aslan Bey Sefikürdski (1881-1937)

A Socialist Name in Azerbaijan's History of Independence: Aslan Bey Sefikurdski (1881-1937)

HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

2022 -Cilt: 10 - Sayı: 19

16-31

Azerbaycan, Aslan Bey Sefikürdski, bağımsızlık, sosyalizm, Adalet Bakanı, Posta ve Telgraf Bakanı

71