Şamil YİRŞEN

DİLEK MAKTAL CANKO, Bizans Sanatında Kadın, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2019, 224 s. + 63 levha [Kitap Tanıtımı]

BELLETEN

2021 -Cilt: 85 - Sayı: 303

691-694

Dilek Maktal Canko, Bizans, Sanat, Kadın

72

Benzer Makaleler

KEMALPAŞA TATLISI (PEYNİR TATLISI) KALİTE KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

Gıda

H Özgül UÇURUM, Meral KAYGISIZ, Nagihan UĞUR

Ergenlerde depresyon ile ilişkili koruyucu ve risk etkenleri: Karşılaştırmalı bir çalışma

Anadolu Psikiyatri Dergisi

Fırat HAMİDİ, TEZAN BİLDİK, Arkun TATAR

What primary care physicians think about insulin initiation in type 2 diabetes: a field-based study

Turkish Journal of Medical Sciences

Muharrem AK, Mustafa Haki SUCAKLI, Metin CANBAL, Yaşar KOŞAR

BAZI KAYAÇ ÖZELLİKLERİNDEN FARKLI DERİNLİKLERDEKİ KAYA TUZU ÖRNEKLERİNİN ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN TAHMİNİ

Bilimsel Madencilik Dergisi

Fatih BAYRAM, İ̇lker BEKTAŞOĞLU

KAMU HARCAMALARI ÜZERİNDE BÜROKRATİK GÜCÜN BELİRLEYİCİ UNSURLARININ ETKİSİ

İzmir İktisat Dergisi

İbrahim BAKIRTAŞ

Effects of different levels distillers dried grains with solubles on growth performance, carcass quality and some blood parameters in broilers

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Özlem KAYA, TARKAN ŞAHİN

SPOR DALI ÇEŞİTLİLİĞİ BAKIMINDAN TÜRKİYE’DEKİ SPOR GAZETELERİNİN AVRUPA'DAKİ SPOR GAZETELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

Yrd. Doç. Dr. Selami Özsoy Reşat Sadik H BOZ

A Study on the Definition of Some Biochemical Parameters and Oxidative Status According to Milk Yield in Cows

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi

NEŞE HAYAT AKSOY, CANER ÖZTÜRK, Tahir KARAŞAHİN, Şükrü DURSUN