Sibel ER NAS, Muammer ÇALIK, Hava İPEK AKBULUT, Tülay ŞENEL ÇORUHLU, Cevriye ERGÜL, Zeynep TATLI, Ahmet GÜLAY

Fen Deney Kılavuzunun Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına Etkisi: "Dünya ve Evren" Örneği

The Effect of Science Experimental Guidebook on the Conceptual Understanding of Students with Learning Disabilities: A Case of "Earth and Universe" Unit

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2022 -Cilt: 22 - Sayı: 1

100-123

Dünya ve evren, fen deneyleri kılavuzu, kavramsal anlama, öğrenme güçlüğü

Earth and universe, science experimental guidebook, conceptual understanding, learning disabilities.

154

Benzer Makaleler

Sınıf Öğretmenlerinin Özel Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Özelliklerine Ve Eğitimlerine Yönelik Görüşleri

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mehtap BAYRAKÇI, Birol SUSAM

Geri Zekalılıkla İlgili Öğrenme Kuramları ve Uygulamaları

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Doğan ÇAĞLAR

Öğretmen adaylarının duran dalga kavramına yönelik kavramsal anlamaları

Turkish Journal of Education

Işıl AYKUTLU, Sevim BEZEN, Celal BAYRAK

ORTAK BİLGİ YAPILANDIRMA MODELİNİN SERA ETKİSİ KONUSUNDA ÖĞRENCİLERİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA VE BİLGİNİN KALICILIĞINA ETKİSİ

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Hasan BAKIRCI, İlke YILDIRIM

GERİ ZEKALI ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN SOSYAL BÜTÜNLEŞMESİ" HAKKINDA YAPILAN SEMİNER RAPORU II

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Doğan ÇAĞLAR

İLKÖĞRETİM 6-8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSTATİSTİK VE OLASILIK ÖĞRENME ALANINDA ZORLANDIKLARI KAVRAM VE KONULARIN BELİRLENMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Zübeyde Tuba ÇAKMAK, Soner DURMUŞ

Fen Deney Kılavuzunun Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına Etkisi: "Dünya ve Evren" Örneği

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Sibel ER NAS, Muammer ÇALIK, Hava İPEK AKBULUT, Tülay ŞENEL ÇORUHLU, Cevriye ERGÜL, Zeynep TATLI, Ahmet GÜLAY

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliğe Sahip Öğrencilere Yönelik Fen Deney Kılavuzunun Etkililiğinin İncelenmesi: “Fiziksel Olaylar” Örneği

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tülay ŞENEL ÇORUHLU, Gül Nihal KARAGÖZ, Sibel ER NAS