Benzer Makaleler

INVESTIGATION OF RADIOLOGICAL AND CLINICAL FEATURES OF BRAIN COMPUTED TOMOGRAPHY FINDINGS OF PATIENTS IN THE EMERGENCY DEPARTMENT Acil Servisteki Hastaların Beyin Bilgisayarlı Tomografi Bulgularının Radyolojik ve Klinik Özelliklerinin Araştırılması

Bozok Tıp Dergisi

Mehmet Cihan YAVAŞ, Muhammed ALPASLAN

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğrenci Memnuniyeti

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Filiz İlknur Cuma

Dil Mantığı, Dil Duygusu ve Dil Edinci

Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik

Otto Holzapfel

Miras Dil Kavramı ve Miras Dil Konuşucuları [The Concept of Heritage Language and Heritage Language Speakers]

Kafkasya Çalışmaları

Yusuf SEN

DERS KİTABINA DAYALI EĞİTİMDEN TEKNOLOJİ DESTEKLİ EĞİTİME GEÇİŞ: İNGİLİZCE DERSİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Oya BÜYÜKYAVUZ, Sevim İNAL

The Effects of ovsynch, ovsynch with progestin and progestin plus double TAI on pregnancy rates in unobserved oestrus dairy cows and heifers

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

YAVUZ NAK, Bilginer TUNA, DENİZ NAK, Emin KARAKAŞ, Gözde ŞİMŞEK

İ‘câzü’l-Kur’an Çalışmalarının Dilbilimsel Tefsir’e Etkisi –Keşşâf Örneği–

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Havva ÖZATA

Doğu Slav Kozmogonisinde Farklı Kültürlerin Etkisi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

ŞİR MUHAMMED DUALI