ECE YAMAK ALTINPULLUK

Mastektomi ve Aksiller Klerens Uygulanan Hastada Ultrason Eşliğinde Devamlı İnterpektoral Blok Mario Fajardo-Pérez1, Ece Yamak Altınpulluk2, Javier García-Miguel3, Borja Quintana-Gordon1

Ultrasound-Guided Continuous Interpectoral Block for Patient Undergoing Mastectomy and Axillary Clearance

Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation

2017-Cilt: 45 - Sayı: 2

112-115

50