Yakup SEKMEN, Can ÇINAR, Perihan ERDURANLI, Erkan BORAN

Dizel Motorlarında Enjeksiyon Basıncı ve Maksimum Yakıt Miktarının Motor Performansı ve Duman Emisyonlarına Etkilerinin İncelenmesi

The Investigation of the Effect of Injection Pressure and Maximum Fuel Quantity on Engine Performance and Smoke Emissions in Diesel Engines

Politeknik Dergisi

2004-Cilt: 7 - Sayı: 4

321-326

Enjeksiyon basıncı, maksimum yakıt miktarı, dizel motoru, performans, duman

Injection pressure, maximum fuel quantity, diesel engine, performance, smoke

638