Hulusi GEÇGEL, Burak PEKER

Multimedya araçlarının yabancı dil öğretimine etkisi üzerine öğretmen görüşleri

Teachers opinions about the effects of multimedia services on language learning

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

2020-Sayı: 20

12-22

Eğitim, multimedya, teknolojik ders materyalleri, yabancı dil öğretimi

Education, Language teaching, Multimedia, Technological course materials

184