Elena VİTELARU

Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking Ko-lin Chin and James O. Finckenauer (2012), Selling Sex Overseas: Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking, New York & London: New York University Press, pp. 311, ISBN:

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi

2014-Cilt: 5 - Sayı: 1

149-152

102

Benzer Makaleler

2001 VE 2008 KRİZLERİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Maliye ve Finans Yazıları

Özge Arslan COŞKUN, Mehmet Hasan EKEN

7194 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKTEN SONRA ÜCRET GELİRİNİN BEYANI ve DİĞER GELİR UNSURLARI ile BEYANI HALİNDE VERGİLENDİRİLMESİ

Vergi Raporu

Durmuş Erdem ARSLANOĞLU

SES BİLGİSİ VE AKUSTİK KONUSUNDA GELİŞTİRİLEN ETKİNLİKLERİN FİZİK VE MÜZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM BİLGİSİ DÜZEYLERİNE OLAN ETKİSİ

Journal of Computer and Education Research

Filiz GÜRER YÜCEL

Effect of diet re gimes on growth, trypsin activity and rna: Dna ratio in fenneropenaeus indicus postlarvae

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

C. REGUNATHAN, M.R. KİTTO

Suriyeli Mültecilerin İş Yaşamına Uyumu: Konaklama ve Yiyecek & İçecek İşletmelerinde Nitel Bir Araştırma

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi

Güney ÇETİN GÜRKAN, Başak ÖZYURT, Ayşen TUNA, Çağrı SAÇLI, Muharrem TUNA

Özerklik ve ödüllendirmenin çalışan performansı üzerindeki etkisinde çalışanın inovasyona yönelik davranışının aracılık rolüne yönelik bir araştırma

Istanbul Business Research

Işıl Pekdemir, Merve Koçoğlu, Güney Gürkan

BORSA İSTANBUL KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ (XKURY) İLE KORKU ENDEKSİ (CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE VOLATILITY INDEX-VIX) ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Veysel KULA, Ender BAYKUT

Adaptive position controller for a PM DC linear motor

Politeknik Dergisi

RECEP DEMİRCİ