CEYDA KÜKRER MUTLU

ADİ ORTAKLIKLARDA ORTAKLIK HİSSESİNİN DEVRİNDE VEYA ORTAKLIĞIN SONA ERMESİNDE VERGİLENDİRME: GELİR VE KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

TAXATION ON THE TRANSFER OF SHARES OR THE TERMINATION OF THE ORDINARY PARTNERSHIP: AN EVALUATION OF TURKISH INCOME TAX AND VALUE ADDED TAX

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

2015-Cilt: 3 - Sayı: 6

105-120

52