Yasemin SAKARYA

OSMANOFLAR ROMANINDA MEKÂN VE YABANCILAŞMA

PLACE AND ALIENATION IN THE NOVEL OF OSMANOFLAR

Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

2020-Cilt: 3 - Sayı: 1

103-118

136