Fatma ŞİMŞEK

NAMIK KEMAL’İN İNTİBAH ROMANINDA AHLÂKİ SÖYLEMİN ÇÖZÜMLENMESİ

ANALYSIS OF MORAL DISCOURSE IN NAMIK KEMAL’S NOVEL İNTİBAH

Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi

2019-Cilt: 2 - Sayı: 1

41-53

56