EKREM KURT

BOŞANMA DAVASINDA HAKİMİN ALACAĞI GEÇİCİ ÖNLEMLER (MK m. 169)

THE CONTEMPORARY MEASURES WHICH ARE TO BE TAKEN BY JUDGE DURING THE DIVORCE LITIGATION

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

2013-Cilt: 1 - Sayı: 1

97-109

81

Benzer Makaleler

Erişkinde iki taraflı primer reflüksif ve obstrüktif olmayan megaüreter: Çok nadir bir olgu

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

İbrahim KELEŞ, Mustafa KARALAR, Nazan OKUR, Emre KACAR, Yiğit AKIN, Mutlu ATEŞ

He who sleeps with a blind man will wake up cross-eyed: Wernicke's encephalopathy

Nöropsikiyatri Arşivi

ALİ ULVİ UCA

1940 Sonrası toplumcu Türk Şiirinde Hacı Bektaş Velî ve Pir Sultan Abdal imgesi

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Gonca ALPASLAN GÖKALP

Gebelikte intrahepatik kolestazı: İki olgu sunumu

Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor

Fuat AKERCAN, Murat ULUKUŞ, Coşan TEREK, Özgür TURAN, Mustafa ULUKUŞ, Nedim KARADADAŞ

19. Y.Y.’DAN CUMHURİYETE OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDAN DEVRALINAN GİRİŞİMCİLİK MİRASI

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Bengü Doğangün YASA

Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin tutumları ve başarıları üzerine etkisi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi

ŞEYDA GÜL, SELAMİ YEŞİLYURT

ETİK OLMAYAN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ BELİRLEYİCİLERİ: ETKİLEŞİM ADALETİ, YÖNETİCİYE DUYULAN GÜVEN VE SOSYAL BAĞLARIN ROLÜ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Kemal KÖKSAL, Ali GÜRSOY, Mustafa Kemal TOPCU

İmparatorluklar: Eski Roma'dan ABD'ye Dünya Egemenliğinin Mantığı Herfried Münkler, Çeviren: Zehra Aksu Yılmazer, İstanbul: İletişim Yayınları, 2012, 310 sayfa.

Uluslararası Hukuk ve Politika

SEVER IŞIK