Benzer Makaleler

Kronik Myeloid Lösemi K–562 Hücre Hattında Siklofosfamidin Apoptoza Etkileri

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Ebru DERİCİ, Nurcan Aras ATEŞ, Kansu BÜYÜKAFŞAR, R. Nalân TİFTİK

PROJE TABANLI ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİN BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARI İLE PROJE ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Betül Tonbuloğlu, Dolgun Aslan, Sertel Altun, Hasan Aydın

İŞGÖRENLERİN UMUT, İYİMSERLİK, DAYANIKLILIK VE ÖZ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İÇ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNE ETKİSİNE DAİR ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ÇALIŞMA

Business and Management Studies: An International Journal

Hale Eda AKDURU

Tip II Diyabetes Mellituslu Kardiyak Otonom Nöropatili Olgularda Arteriyel Sertlik

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Aysel Aydin KADERLİ, Sinem ÖZBAY, Mesut KEÇEBAŞ, İbrahim BARAN, Ali AYDINLAR

Moğolistan'daki Eski Türk Anıt ve Yazıtlarının 1996-1998 Yılları Arasındaki Yeni İnceleme Sonuçları

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten

Takashi OSAWA

TÜRKİYE'DE TURİZM PAZARLAMASI KONUSUNDA YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: 1990-2016

Manas Journal of Social Studies

MEHMET İNCE, HASAN GÜL, SEZEN BOZYİĞİT

Tarımsal Transferler ve Tarımda Büyüme: Bir Nedensellik İncelemesi

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Ahmet BAYENER, Taylan KIYMAZ, Bülent MİRAN

FARKLI YUMURTALARIN VİTAMİN, PEPTİD VE MALONDİALDEHİT İÇERİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Gıda

Fikret KARATAŞ, Aminu Haruna TELA, Sinan SAYDAM