Özlem YENERER ÇAKMUT

Kadına Karşı Şiddet-Cinsel Şiddet Kavramı ve Türk Ceza Kanunu m. 102'ye Genel Bakış

Violence Against Women-Sexual Violence and General Overview of Article 102 of Turkish Criminal Law

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

2017-Cilt: 5 - Sayı: 9

15-26

31