Ayhan ERBAY, Ş. Güliz KOLBURAN

Riskli Ergen Davranışlarında Anne-Baba Eğitim Düzeyleri İle Okul Sistemi Dışında Kalmanın Etkileri

The Effects of Parental Educational Level and School Dropout on Risky Adolescent Behaviors

Yaşadıkça Eğitim Dergisi

2018-Cilt: 32 - Sayı: 1

27-44

44

Benzer Makaleler

Adapazarı-Bolu (Batı Karadeniz) yöresi Geç Paleosen-Eosen sedimanter istifinin kil mineralojisi

Yerbilimleri

Emel BAYHAN, Abdurrahim ŞAHBAZ, Sezai GÖRMÜŞ, TÜRKER YAKUPOĞLU, Sezin HASDİĞEN, M. Akif SARIKAYA, Bülent BAŞARA

INVESTIGATION OF ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF COMPOSITES PRODUCED BY ELECTROLESS Ni PLATING OF Si3N4

Gazi University Journal of Science

Ahmet YÖNETKEN

Anti-Cancer Activity of Biotin-Polyoxomolybdate Bioconjugate

Eurasian Journal of Medicine and Oncology

Mahnaz Sadat HOSSEINI, Shaghayegh Haghjooye JAVANMARD, Leila RAFIEI, Amir Ali HARİRİ, Nasim DANA, Mahboubeh ROSTAMI

İş Güvenliği Uzmanlarında İşe Bağlılığın ve İş Stresinin İSG Performansına Etkisi: Yapısal Eşitlik Modelleme Çalışması

SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ

Zeynep Feride OLCAY, Ahmet Ebrar SAKALLI, Sertaç TEMUR

TROİLOS İLE KRESSİDA: KRESSİDA NASIL KÖTÜ YOLA DÜŞER? WILLIAM SHAKESPEARE'İN SAHNEDE CİNSEL KİMLİK SORGULAMASI

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi

Murat SEÇKİN

Mediation: The Best Way Forward in Conflict Prevention and Resolution

All Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace

Ertuğrul Apakan

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

Nevin KOZCU ÇAKIR, Burcu ŞENLER, Belgin GÖÇMEN TAŞKIN

The effect of methylprednisolone treatment on fibrinolysis, the coagulation system, and blood loss in cardiac surgery

Turkish Journal of Medical Sciences

Leila EBRAHIMI, Maryam KHEIRANDISH, Mahnoush FOROUGHI