Kemal KURTULUŞ, ABDULLAH OKUMUŞ

Fiyat Algılamasının Boyutları Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi

Examining the Relationship Between Dimensions of Price Preception by Structural Equation Modeling

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü

2006-Cilt: 17 - Sayı: 53

3-17

105