Dmitry PROHOROV, Komila TOPAL

İSMAİL GASPIRALI'NIN İLK YAYIN FAALİYETLERİNİN ÖRNEĞİ NEŞRİYÂT-I İSMAİLİYE: TERCÜMAN/PEREVODÇİK

AN EXAMPLE OF İSMAİL GASPIRALI'S FIRST PUBLISHING ACTIVITIES NEŞRİYÂT-I İSMAİLİYE:

Yeni Türk Edebiyatı: Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi

2016 -Sayı: 13

119-131

321