Selim SERTER, Bilal GÜMÜŞ, Petek BAYINDIR, Feray ARAS, Gökhan PEKİNDİL

Atnalı böbrek: İntrarenal rezistif indekslerin renkli doppler sonografi ile değerlendirilmesi

Assessment of the renal resistive indices with colored doppler sonography in horseshoe kidneys

Yeni Üroloji Dergisi

2009 -Cilt: 5 - Sayı: 1

7-11

114