İSHAK KOZİKOĞLU, Nebi ALTUNOVA

Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine İlişkin Öz-yeterlik Algılarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerini Yordama Gücü

The Predictive Power of Prospective Teachers’ Self-efficacy Perceptions of 21st Century Skills for Their Lifelong Learning Tendencies

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

2018 -Cilt: 8 - Sayı: 3

522-531

41