Mahmut KABAKÇI, Arzu HACIOĞLU

Asıl İşveren ile Alt İşverenler Arasındaki Rücu İlişkisi

Recourse Between Principal Employer and Subcontractors

SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ

2016-Sayı: 36

91-106

110