İştar CENGİZ

Geçersiz Fesih ve İşe İade Davalarında, Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Bulunduğu Durumlarda Davalı Yönünden Şekli Bakımdan Mecburi Dava Arkadaşlığı

SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ

2013-Sayı: 29

115-121

103