Şahin ÇİL

"İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları (2015-2016 Yılları)" adlı eserin 7. Baskısı, Ağustos 2016 tarihinde yayımlanmıştır

SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ

2016-Sayı: 35

116-116

43

Benzer Makaleler

The Effects of Storage Periods on Some Quality Features of Various-Sized Potato Varieties

Turkish Journal of Agriculture and Forestry

Kemalettin KARA

ÇEVİK ÜRETİM İLE YALIN ÜRETİMİN KARŞILAŞTIRILMASI

Journal of Life Economics

Hakan TURAN

Tsengel Tuvalarının Milli Kimlik Oluşumunda Key’at Naadım’ın Rolü

Folklor/Edebiyat

İ̇brahim Ahmet AYDEMİR

YARGITAY KARARLARI DOĞRULTUSUNDA İŞTİRAK TÜRÜ OLARAK DOLAYLI FAİLLİK VE AZMETTİRME

Ceza Hukuku Dergisi

Ali Rıza TÖNGÜR

Türkiye’de 1980 Sonrası Kamu Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm: Maaş Rejiminden Ücret Rejimine Geçiş

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Kubilay YALÇINKAYA

An unusual cause of prosthetic joint infection: Mycobacterium tuberculosis

Journal of Microbiology and Infectious Diseases

Bilgül METE, Mücahit YEMİŞEN, Selda AYDIN, Muharrem BABACAN, Reşat ÖZARAS, Fahri ERDOĞAN, Ali MERT, Fehmi TABAK, Recep ÖZTÜRK

Adaptation of scale “Working Like Scientists” (WLS) A Turkish-language version: validation and reliability

Participatory Educational Research

Güntay TAŞÇI, Maike LOOSS, Halil YURDUGÜL, Dagmar Hilfert RUPPELL, Ali SÜLÜN, Dagmar HİNRİCHS, Sedat AYDOĞDU, Konstantin KLİNGENBERG, Fehime Şeyma TAŞ

Susurluk Çayı (Balıkesir)’ndaki Acı Balık, Rhodeus amarus (Pallas, 1782) (Teleostei: Cyprinidae)’un Helmint Parazitleri Üzerine Bir Araştırma: Acı Balık’ta Paradiplozoon homoion’ un Türkiye’ de İlk Kaydı ve Helmint Parazitlerin Her Biri İçin Yeni Lokalite Kaydı

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi

Nurten AYDOĞDU, Adem ALEMDAR, Hatice TORCUKOÇ, Zeliha ERDOGAN