Hakan KESER

"4857 sayılı İş Kanunu ve Yargıtay Uygulamasında İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep" adlı eserin güncellenmiş 3. Baskısı, Mayıs 2016 tarihinde yayımlanmıştır.

SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ

2016-Sayı: 35

115-115

73