Serkan ODAMAN, Eda KARAÇÖP

İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk Müessesesinin Bugünü ve Geleceğine İlişkin Genel Bir Değerlendirme

A General Evaluation On Present And Future Position Of Compulsory Mediation Arranged In Labour Law

SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ

2018-Sayı: 39

44-61

1111