Ali İhsan AKGÜN

Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nda Tarihi Maliyet Muhasebesinden Gerçeğe Uygun Değere Yöneliş

Towards from Historical Cost Accounting to Fair Value in the Turkish Financial Reporting Standards

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2016 - Cilt: 4 - Sayı: 3

127 - 153

Tarihsel Maliyet, Gerçeğe Uygun Değer, Türkiye Finansal Raporlama Standartları.

Historical Cost, Fair Value, Turkish Financial Reporting Standards

113 47