Elif ASOY, Arif SALDANLI

Yatırımcılar Rasyonel midir? BİST'te Aşırı Güven ve Aşırı Optimizm Ön Yargıları Üzerine Bir Çalışma

Are Investors Rational? A Survey About Over-Confidence And Over -Optimism Bias In Bist

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

2017 - Cilt: 5 - Sayı: 1

101 - 114

İrrasyonel Davranış, Bilişsel Ön Yargı, Aşırı Optimizm, Aşırı Güven

Irrational Behavior, Cognitive Biases, Over-Confidence, Over-Optimism

100 45