ASLI GÜNDOĞAN, MEHMET GÜLTEKİN

The reflection of the attitudes and learning processes to learning environments with authentic tasks in life science class

Hayat bilgisi dersinde otantik görev temelli öğrenme ortamlarının öğrencilerin tutumlarına ve öğrenme süreçlerine yansıması

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

2018-Cilt: 8 - Sayı: 4

771-832

85