Ayşe AYDIN

GENÇ İŞSİZLİĞİ SORUNUNUN ALMANYA VE TÜRKİYE MESLEKİ EĞİTİM SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF YOUTH UNEMPLOYMENT PROBLEM WITHIN THE FRAMEWORK OF GERMANY AND TURKEY EDUCATIONAL VOCATIONAL SYSTEM

Sosyal Güvence

2017 - Sayı: 11

1 - 23

genç işsizliği, istihdam, mesleki eğitim

Youth unemployment, employment

92 55