Arzu ARSLAN ERTÜRK

7146 Sayılı Kanunla Yapılan Yeni Bedelli Askerlik Düzenlemesi ve Düşündürdükleri

The New Paid Military Service Regulation Formed By The Law 7146 and Impressions

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

2019-Cilt: 25 - Sayı: 2

781-807

365

Benzer Makaleler

Abdominal perfusion pressure is superior from intra-abdominal pressure to detect deterioration of renal perfusion in critically Ill patients

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi

Fethi GÜL, İsmet SAYAN, Umut Sabri KASAPOĞLU, Derya ÖZER EROL, Mustafa Kemal ARSLANTAŞ, İsmail CİNEL, Zuhal AYKAÇ

Mevcut Okul Türü Binaların Deprem Güvenliğinin Pratik Bir Şeklide Belirlenmesi için Bir Yaklaşım: ATI

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Hakan ULUTAŞ, Hakan DİLMAÇ, Hamide TEKELİ, Fuat DEMİR

İKTİSATTA ÇEVRECİ DÖNÜŞÜM: EKOLOJİK MAKRO İKTİSAT

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Recep ULUCAK

AHVȂL-I KIYȂMET YAZMALARINDA KIYAMET ÖNCESİNİ KONU EDİNEN MİNYATÜRLER Miniatures that Reflect the Time Previous to the Doom’s Day in Ahvȃl-ı Kıyamet Manuscripts

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Yakup GÖKDAŞ, Kübra ERBAŞ

EXPLORING THE DISTANCE EDUCATION STUDENTS’ CYBERBULLYING, CYBERVICTIMIZATION AND CYBERBULLYING SENSIBILITY LEVELS

Turkish Online Journal of Distance Education

Hasan OZGUR

Hastane çalışanlarında premenstrüel sendrom ve depresyon ile ilişkisi

İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi

Ayşe ÖZEREN, Dinçer ATİLLA, Mehmet HELVACI

MÜKELLEF FİRMANIN İÇ MUHASEBE KONTROL SİSTEMİ, FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ VE ÜNÜNÜN BAĞIMSIZ MUHASEBECİ GELİRİ VE HİZMET PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Orhan BOZKURT

AZERBAYCAN’IN LATİN ALFABESİNE GEÇİŞİNİN TÜRKİYE’DEKİ ALFABE TARTIŞMALARINA ETKİSİ

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi

Fahri KILIÇ