Muhammet DORUK, Murat DURAN, Abdullah KAPLAN

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TÜREV TANIMIYLA İLGİLİ YORUMLARI VE TÜREVE YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2018 - Cilt: 18 - Sayı: 2

834 - 856

Türev, türev tanımı, matematik eğitimi

6755 216