Mevlüt Çelebi

Mustafa Kemal ve Corinne Lütfü. Bir Dostluğun Öyküsü, Milliyet Yayınları, İstanbul 1998, 166 S. (ISBN: 975-313-027-9).

Tarih İncelemeleri Dergisi

2017-Cilt: 32 - Sayı: 2

601-608

Mustafa Kemal, Corinne Lütfü, Melda Özverim

1629