Hatice ÖRS, Mehmet Zeki İLGAR

Okul Yöneticilerinin Otantik Liderlik ve Çatışma Yönetimi Stratejileri arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi

2019-Cilt: 7 - Sayı: 2

1-18

Yöneticilik, Liderlik, Otantiklik

67 38

7