Hanefi YAZICI, Yusuf YILDIRIM

Rusya Federasyonu’nun Kırım’a Müdahalesine ABD ve AB’nin Tepkisi

The Reaction of US and EU to the Russian Federation’s Intervention in Crimea

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

2021-Cilt: 18 - Sayı: 40

2683-2730

Russian Federation, USA, EU, Crimean intervention, Ukrainian Crisis

5911

Benzer Makaleler

Gevaş Yöresinden Selekte Edilmiş Bazı Cevizlerin (Juglans regia L.) Pomolojik Özellikleri ve Makro-Mikro Element Düzeyleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

T. Yarılgaç, K. Özrenk, F. Muradoğlu, Ş. Tüfenkçi

Hastanede yatan hastalardan izole edilen enterokok türleri ve antibiyotiklere direnç durumu

ANKEM Dergisi

Meliha MERİÇ, Mehtap RÜZGAR, Sibel GÜNDEŞ, Ayşe WILLKE

Quality Improvement in Manufacturing Processes to Defective Products using Pareto Analysis and FMEA

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ali GORENER, Kerem TOKER

Kulak burun boğaz anabilim dalı klinik ve poliklinik maliyetlerinin değerlendirilmesi: Bir üniversite hastanesi örneği

Kulak Burun Boğaz Uygulamaları

SALİH HALUK ÖZSARI, Serhat YANIK, Suphi VEHİD, Arzu YENİDİKİCİ ÜZGÜL, Hydar HOŞGÖR, Caner BOZ

MUHAMMED 'ABDUL-HALİM 'ABDULLAH'IN KÜÇÜK BİRLİK ADLI HİKÂYESİ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Ahmet ÜRÜN

MRI evaluation of anal and perianal diseases

Diagnostic and Interventional Radiology

Sinan BALCI, MEHMET RUHİ ONUR, Ali KARAOSMANOĞLU, Muşturay KARÇAALTINCABA, Deniz AKATA, Ali KONAN, Mustafa Nasuh ÖZMEN

Normal Sıraya Ekimin Matematik-İstatistik Esasları ve Ekim Makinalarının Denemelerinde Kullanılması

Tarım Makinaları Bilimi Dergisi

İsmet ÖNAL

6-OHDA ile Oluşturulan Parkinson Hastalığı Modelinde Astrogliozis ve Glutamat Taşıyıcı Protein GLT1 Ekspresyonu

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Zehra MİNBAY, Bülent GÖREN, Özhan EYİGÖR