Şuheda BOZYEL

Ahmet Selman Baktı. Şer’î Hükmün Tanımı ve Aslî İbâha Prensibi (Hanbelî Fıkhı Özelinde). İstanbul: Kitâbî Yayınları, 2019, 231 sayfa.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2021-Cilt: 60 - Sayı: 60

229-233

Hanbeli mezhebi, ibaha, hüküm, usul-i fıkıh

1710