B. Cenkkut GÜLTEKİN

İndirgenmiş Grafen Oksit ile Kaplanan Pamuk Kumaşın Elektriksel İletkenlik ve Haslık Özelliklerinin İncelenmesi

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences

2021-Cilt: 33 - Sayı: 1

39-46

grafen oksit, kaplama, elektriksel iletkenlik, indirgeme, pamuk kumaş

173